Becas comedor

AJUDES DE MENJADOR / BECAS DE COMEDOR

ELS INFORMEM QUE JA TENEN A LA SEUA DISPOSICIÓ EN EL TAULER D’ANUNCIS DEL COL·LEGI EL LLISTAT DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER A LES AJUDES DE MENJADOR.

Puntuació mínima per a ayudes de menjador

 

Enllaç a web Conselleria-normatives

— — — — —

LES INFORMAMOS QUE YA TIENEN A SU DISPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL COLEGIO EL LISTADO DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA PARA LAS AYUDAS DE COMEDOR.

Puntuación mínima para beca de comedor

 

Enlace a web Conselleria-normativas