LIBROS Y MATERIAL 2019-2020

LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR/LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

ELS INFORMEM DELS DIES I HORARI DE RECOLLIDA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR:

Els dies 11 i 12 de setembre, de 13 a 14:30, al gimnàs del centre, es lliuraran els llibres de tercer curs de primària, així com tots aquells no entregats encara.

  • 3 DE SETEMBRE, DE 16h A 19h: 1r, 2n i 5é de PRIMÀRIA
  • 4 DE SETEMBRE, DE 16h A 19h: 1r, 2n, 3r i 4t de SECUNDÀRIA
  • 5 DE SETEMBRE, DE 16h A 19h: 3r, 4t i 6é de PRIMÀRIA

ELS LLIBRES I EL MATERIAL ES RECOLLIRAN EN EL GIMNÀS DEL CENTRE.

NOTIFICACIÓ IMPORTANT

PER MOTIUS D’ORGANITZACIÓ DE LES EDITORIALS ELS LLIBRES DE 3r DE PRIMÀRIA NO ESTAN DISPONIBLES.                                              ES NOTIFICARÀ A LES FAMÍLIES QUAN S’ENTREGARAN.

EL PLA LECTOR S’ENTREGARÀ ALS ALUMNES A L’AULA.

— — — — —

LES INFORMAMOS DE LOS DÍAS Y HORARIO DE RECOGIDA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR:

Los días 11 y 12 de septiembre, de 13 a 14:30, en el gimnasio del centro, se entregarán los libros de tercer curso de primaria, así como aquellos que no hayan sido recogidos anteriormente.

  • 3 DE SEPTIEMBRE, DE 16h A 19h: 1º, 2º y 5º de PRIMARIA
  • 4 DE SEPTIEMBRE, DE 16h A 19h: 1º, 2º, 3º y 4º de SECUNDARIA
  • 5 DE SEPTIEMBRE, DE 16h A 19h: 3º, 4º y 6º de PRIMARIA

LOS LIBROS Y EL MATERIAL SE RECOGERÁN EN EL GIMNASIO DEL CENTRO.

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE

DEBIDO A MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS EDITORIALES LOS LIBROS DE 3º DE PRIMARIA NO ESTÁN DISPONIBLES.                                 SE NOTIFICARÁ A LAS FAMILIES CUANDO SE ENTREGARÁN.

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ A LOS ALUMNOS EN EL AULA.