Cartel elecciones

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR / ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR

El pròxim dia 23 de novembre se celebraran eleccions a Consell Escolar. Els representants legals dels alumnes (mares, pares o tutors/es legals) podran exercir este dret des de les 9.00h fins a les 18.00h.                                                                                                                                         L’urna es trobarà en el vestíbul del col·legi.

Esperem la vostra participació!

— — — — —

El próximo día 23 de noviembre se celebrarán elecciones a Consejo Escolar. Los representantes legales de los alumnos (madres, padres o tutores/as legales) podrán ejercer este derecho desde las 9.00h hasta las 18.00h.                                                                                                                                    La urna se encontrará en el vestíbulo del colegio.

¡Esperamos vuestra participación!

Cartel elecciones valencià2Cartel elecciones castellano